Địa chỉ Tổng đại lý Air Asia

Địa chỉ: 345 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội